Vprašanje?
Kako knjižimo prejet račun iz tujine (EU)?
Odgovor:
4040 v breme 300 €
16001 v breme 60 €
26001 v dobro 60 €
2210 v dobro 300 €
2210 v breme 300 €
1330 v dobro 300 €
Ob obračunu DDV-O pa zapirate po temeljnice kto 16001 v dobro in 26001 v breme – preko prehodnega kto pri obračunu DDV.

Vprašanje?
Kako vpišemo podatke iz računa pri prejemu blaga v juniju, prejem računa v juliju?

Odgovor:                                                        
V tem primeru pod zaporedno št. 26 nič ne vpišete, le 20% DDV pod zaporedno št. 38 – junij 2007 , katerega prištejete ostalim izstopnim zneskom DDV in odštejete priznani vstopni  DDV – razliko plačate ( obdobje – junij 2007 );
Ko prejmete račun vpišete pod zaporedno št. 26 ( osnovo oz. vrednost blaga po računu dobavitelja) ter priznani vstopni DDV pod zaporedno št. 48 in si ga odbijete ( obdobje – julij 2007).

Splošno – klavzule

Države EU

  • pri izstavitvi računa v drugo državo EU je potrebno navesti člen po katerem se DDV ne zaračuna: Kateri člen je to?

DDV ni obračunan na osnovi 3. odstavka 18.a člena ZDDV (pod pogojem, da imate kupčevo ID številko)

  • pri izstavitvi računa v druge države, ki niso EU pa je potrebno navesti nek drugi člen. Kateri?

Za prevoz iz Slovenije : izvozna storitev-oproščena obračuna DDV na osnovi 2.točke, 1.odstavka,31.čl.ZDDV. Za prevoz v Slovenijo: uvozna storitev delno oproščena obračuna DDV na osnovi 2.točke, 2.odstavka 22.člena ZDDV ( za prevoz po Sloveniji se obračunana DDV).

  • Kateri členi pa morajo biti če prejmem račun iz tujine?

Ne vem, če mora biti kaka klavzula, napravite si le samoobdavčitev.

Hrvaška

Gre za prevoz iz Hrvaške do meje in od meje do končnega uporabnika; katera klavzula oz. člen mora biti naveden, da DDV ni obračunan do meje?

Neobdavčeno po 2.točki 2.odstavka 17. člena ZDDV.


Članice EU

Katere so države članice Evropske unije in kdaj so vanjo vstopile?

Ustanovne članice Evropske unije so bile:

  • 1951: Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg.

Pozneje so se pridružile še:

  • 1973: Irska, Velika Britanija, Danska;
  • 1981: Grčija;
  • 1986: Španija, Portugalska;
  • 1995: Avstrija, Švedska, Finska.
  • 2004: Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija
  • 2007: Bolgarija, Romunija

Kaj je intrastat?

Instrastat je statistika blagovne menjave med državami EU. Poročevalci poročajo mesečno na predpisanih obrazcih. V Sloveniji poročamo CURS-u Nova Gorica. Vendar ne poročajo vsi. Poročevalski prag spremlja CURS, ki te pravočasno opozori, kdaj postaneš obveznik poročanja.

ZANIMIVO: 23. člen ZDDV-1 in ostali 🙂