Za vse obveznosti glede obdavčitve (npr. pripravo napovedi oz. oddajanje obračunov) lahko zavezanci poskrbijo sami, lahko pa za to pooblastijo računovodski servis. Če bodo zavezanci prepustili davčne obveznosti v upravljanje računovodskemu servisu, ga morajo za to pooblastiti. Izpolniti morajo poseben obrazec, ki je objavljen na spletni strani e-Davki. Izpolnjen in podpisan obrazec morajo oddati pristojnemu finančnemu uradu, na območju katerega imajo prebivališče. Kontaktni podatki uradov so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS.

Vir: FURS

Email: simona@interfin.si

Telefon: (02) 29 27 123