A. Na podlagi prvega odstavka 12. člena zakona se kot občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela lahko opravljajo:

1. občasna pomočv gospodinjstvu, pomočpričiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;

2. občasna pomočpri kmetijskih delih;

3. občasno varstvo otrok, pomočstarejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;

4. občasne inštrukcije kot pomočpri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;

5. občasno prevajanje ali lektoriranje;

6. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;

7. občasna pomočpri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

B. Na podlagi tretjega odstavka 12.člena zakona posameznik lahko:

1. Izdeluje in prodaja izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju;

2. izdeluje izdelke, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravlja in prodaja;

3. nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki;

4. melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja.

Vir: Priloga 1: Seznam del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo