V Uradnem listu RS, št. 61/2009, je objavljen Seznam upravičencev do donacij za leto 2009.

Vir:Davčna uprava RS