Skip to main content Skip to search

Seznam upravičencev za donacijo (0,5 % dohodnine)

Seznam upravičencev za donacijo (0,5 % dohodnine)

Pojasnilo MF, 28. 5. 2007

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Podzakonski akt iz prejšnjega stavka je Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije( Uradni list RS št. 30/2007 in 36/07), katere priloga in sestavni del je Seznam upravičencev do donacij za leto 2007.

Uvrstitev na seznam upravičencev

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Seznam upravičencev za donacijo (0,5 % dohodnine)

Pojasnilo MF, 28. 5. 2007

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) lahko rezident zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Podzakonski akt iz prejšnjega stavka je Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije( Uradni list RS št. 30/2007 in 36/07), katere priloga in sestavni del je Seznam upravičencev do donacij za leto 2007.

Uvrstitev na seznam upravičencev

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.