Odprto – odprt do 31. 12.2020

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019 in spremembe v Ur.l.št. 57/2019 z dne 20.09.2019 in spremembe v Ur.l.št. 8/2020 z dne 07.02.2020:

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad

VIR: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93