Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 20. februarja 2009 na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu Republike Slovenije objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2009/2010. Namen javnega poziva je seznaniti se s potrebami delodajalcev po kadrovskih štipendistih glede na razvojne in kadrovske potrebe delodajalcev. Potrebe po kadrovskih štipendistih morajo delodajalci oddati do vključno 15. septembra 2009 na naslov sklada.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih morajo oddati tisti delodajalci, ki bodo uveljavljali sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem od šolskega/študijskega leta 2009/2010 do konca izobraževanja na isti stopnji, ki bo predvidoma objavljen junija 2009. Na razpis se bodo morali delodajalci prijaviti z izbranim kandidatom za svojo kadrovsko štipendijo, rok za prijavo na razpis pa bo predvidoma do sredine oktobra 2009. Svoje potrebe lahko oddajo tudi tisti delodajalci, ki sofinanciranja ne bodo uveljavljali.

V skladu s prejetimi potrebami delodajalcev bo sklad na naslovu www.sklad-kadri.si/kadrovske objavil skupni zbir kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2009/2010. Dijaki in študenti bodo sami kontaktirali potencialnega štipenditorja, delodajalec se bo na podlagi prejetih prošenj odločil za najbolj primernega kandidata.

Delodajalec lahko s podeljeno kadrovsko štipendijo kandidira na javnem razpisu za sofinanciranje kadrovskih štipendij ter prejme 50% sofinanciranje s strani sklada, vendar največ do višine 30 % minimalne plače. V skladu z 22. členom Zakona o štipendiranju kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije, ki v času objave javnega poziva sklada brez dodatkov znaša 37,47 EUR mesečno za dijaka in 56,21 EUR mesečno za študenta. Višina kadrovske štipendije navzgor ni omejena.

Vir:Racunovodja.si