Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe javnega razpisa P7C 2020 COVID –
krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19

Javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31.07.2020 se danes 28.08.2020 v Ur. listu RS št. 116 dopolnjuje.

Vir: https://kulturnadediscina.si