Opravljanje dejavnosti v bloku

Mirne dejavnosti lahko podjetnik z ustanovitvijo podjetja opravlja tudi doma, v kolikor stanuje v bloku oziroma večstanovanjski hiši. Pri tem pa potrebuje soglasje sosedov. Za to ne rabi niti spremembe namembnosti stanovanja v skladu s predpisi o graditvi objektov (recimo v namembnost pisarne). Prav tako ne potrebuje niti dovoljenja za opravljanje dejavnosti od upravne enote.

Od spremembe Stanovanjskega zakona leta 2008 dalje, lahko lastnik stanovanja v svojem stanovanju opravlja dejavnost, če ta ne moti ostalih stanovalcev pri mirni rabi stanovanja. Hkrati ne sme povzročati čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske zgradbe z, na primer, pogostimi obiski strank.

Lastnik ali najemnik stanovanja mora pridobiti soglasje za opravljanje dejavnosti solastnikov. Soglasje potrebuje od solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev večstanovanjske stavbe. Med njimi morajo biti soglasja vseh etažnih lastnikov stanovanj, ki s stenami ali stropom mejijo na njegovo stanovanje. Ob začetku opravljanja dejavnosti mora o tem obvestiti tudi upravnika.

Soglasje sosedov za odprtje podjetja bodoči podjetnik ne rabi prinesti na točko SPOT Registracija, s sabo pa potrebuje overjeno izjavo lastnika objekta.

Soglasje sosedov NI isto kot soglasje lastnika objekta za poslovni naslov

Pisali smo že o tem, da za postopek registracije podjetja, podjetnik potrebuje osebni dokument, poznati mora svojo davčno številko in imeti s seboj overjeno Izjavo lastnika objekta, s katero mu lastnik objekta (stanovanja) dovoli poslovanje na njegovi nepremičnini. Pravzaprav dovoli, da je naslov podjetja na objektu, čigar lastnik je podpisnik Izjave lastnika objekta.

Več informacij: DATA

VIR: https://data.si/blog/soglasje-sosedov-mirna-dejavnost/