Šola javnih naročil (JN) in javno-zasebnega partnerstva (JZP) je nov izobraževalni produkt, ki ga izvajajo Uradni list Republike Slovenije, Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc & partnerji in Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Program

Vir: Uradni list RS