Maribor, 13.09.2018

Najave javnih razpisov

V pripravi je javni razpis (JR) za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019 (objava predvidoma maja 2018), katerega namen je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji, zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju. Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 25.000 EUR.

V pripravi je tudi JR za mentorske sheme za socialna podjetja (objava predvidoma maja 2018) z dobrimi 3 mio nepovratnih sredstev, ki predvideva tri odpiranja, in sicer okvirno 0,9 mio € v letu 2018, 0,9 mio € v letu 2019 in 1,4 mio v letu 2020. Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je tudi prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti.

Javni razpisi

Več o razpisih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na večino katerih se lahko prijavijo tudi socialna podjetja oziroma določeni subjekti socialne ekonomije, si lahko preberete na zavihku:

»Kako do sredstev«: www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/aktualni_razpisi/.


Prav tako vas vabimo k spremljanju javnih razpisov izvajalskih organov ministrstva, drugih resorjev in drugih inštitucij, ki namenjajo sredstva tudi za socialna podjetja, na primer:


Vse aktualne razpise lahko najdete na spletni strani EU Skladi: http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni


Mednarodni razpisi:

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za pomoč pri otvoritvi socialnega podjetja smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 051 348 410

email: simona.klancnik@interfin.si