Pregled datumov in obrazcev, ki jih v aprilu 2019 ne smete zamuditi.

OBVESTILO FURS: Izvajanje plačilnih storitev na dan 19. 4. 2019.

Do 1. 4.

 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2019 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Predložitev Dohdej in DDPO – Rok izjemoma podaljšan do 8. 4. 2019

Do 10. 4.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2019 in trimesečno obdobje januar-marec 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2019 in trimesečno obdobje januar-marec 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za marec 2019; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Do 15. 4.

Do 18. 4.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za marec 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2019(vse o obračunavanju plač)
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. marca; prvi dan vnosa je 11.4.
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2019
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2019
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2019
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za marec 2019
 • Obrazec SN11 – letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini za leto 2018
 • Obrazec SN22 – letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah rezidentov v Sloveniji za leto 2018
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar-marec 2019
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje januar – marec 2019

Do 20. 4.

 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje januar – marec 2019

Do 23. 4.

Do 30. 4.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za marec 2019 in za obdobje januar do marec 2019
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za marec 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za marec 2019
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2019 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2019
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2019 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2019
 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2018 (30 dni od datuma predložitve obračuna)
 • Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2018 (30 dni od datuma predložitve obračuna)

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) – Mini VEM (EU-M1SS-DDV) – rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik

Vir: racunovodja.com