10.12.2013
 • Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
15.12.2013
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2013
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike
 • Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL
18.12.2013
 • Poročanje AJPES o izplačanih plačah in regresu v javnem sektorju
 • Izplačilo plač in oddaja REK-1 obrazca na DURS
20.12.2013
 • Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, DVP, KRD, SN-T)
 • Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV
 • Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni)
31.12.2013
 • Obračun in plačilo DDV
 • Poročilo za storitve in blago po 76.a členu ZDDV-1
 • Poročanje o vzdrževanih družinskih članih VDČ – plačniki davka, ki so pri dohodkih fizičnih oseb upoštevali olajšave za VDČ
 • Poročanje Banki Slovenije – obrazec SKV
 • Poročanje o izplačanih plačah in regresu (Pravne osebe – zasebni in javni sektor)