DATUM

SPOMNI ME DECEMBER 2014 J

10.12.
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za november 2014
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za november 2014
15.12.
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za november 2014
15.12.
 • oddaja podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu novembru 2014 elektronska oddaja; ALI pisna oddaja fizičnih oseb
15.12.
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za november 2014
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za november 2014
18.12.
 • (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za november 2014
19.12.
 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 19.12. AJPES
20.12.
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2014
 • Obrazec DDV-O za november 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za november 2014 (op. plačilo DDV je 31.12.)
31.12.
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za november 2014
 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za november 2014
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za november 2014
 • DAT – plačniki davka – predložitev podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2014.