Plače za januar
– obračun plač
– obračun davka od osebnih prejemkov
– obračun prispevkov za socialno varnost
– obračun davka na izplačane plače
– Predložitev obrazcev na DURS (REK-1, obračun davka na izplačane plače) na dan izplačila
– Predložitev zahtevanega obrazca na AJPES (obrazec 1ZAP/M)

Davčni odtegljaj se izvrši na dan izplačila plač, plače se izplačajo najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.
-Plačilo davčne obveznosti: davek od osebnih prejemkov – dohodnina
-Plačilo prispevkov

Najkasneje v šestih dneh po dnevu izplačila plače:
-Plačilo davčne obveznosti: davek na izplačane plače

8. februar (petek)
-plačilo akontacije davka od dohodka
-rekapitulacijsko poročilo (na starih obrazcih)
-poročanje statistike finančnih računov za IV četrtletje 2007

11. februar Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb

15. februar (petek)
-intrastat za obdobje januar 2008

20. februar (sreda)
– BS – poročilo C

29. februar (petek)
– obračun DDV za mesec januar
-BS – mesečno poročilo SKV o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti (za januar 2007)

Koledar obveznosti za gospodarske družbe