do 10. januarja:

 • plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2013
 • plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2013
 • napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za december 2013

do 13. januarja:

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2013

do 15. januarja: 

 • ELEKTRONSKO pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2013; Do 16.1. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI
 • ELEKTRONSKO pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2013
 • ELEKTRONSKO pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so bile sklenjene pred 1.7.2013 in še trajajo
 • ELEKTRONSKO pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih pred 1.7.2013 in še trajajo; do 16.1. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI
 • Napoved fizične osebe za odmero akontacije dohodnine od dohodka, prejetih 2013 iz oddajanja premoženja v najem
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – 305. člen ZDavP-2 zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo po normiranih stroških – dohodki fizičnih oseb, oktober – december 2013

do 16. januarja:

 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za november 2013 plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za december 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za december 2013

do 18. januarja:

 • obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za december 2013 (oz. na dan izplačila dohodkov)

do 20. januarja:

 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2013
 • rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2013
 • obrazec DDV-O za december 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2013 (op. plačilo DDV je 31.12.)

do 24. januarja

 • večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (Ajpes)

do 31. januarja:

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za december 2013
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2013
 • obračun davka na finančne storitve za december 2013
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2013
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec december 2013 –
 • obvestilo o podatkih o izplačanih dohodkih za zaposlene in ostale fizične osebe (dohodnina)