PRAVNE OSEBE:

10. junij Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb (mesečno)
14. junij Intrastat poročilo
18. junij Zadnji rok za izplačilo plač in prispevkov

na dan izplačila dohodkov REK1 in REKx za dohodke iz delovnega razmerja

20. junij DURS – Rekapitulacijsko poročilo (5/2013) in hkrati DDV-O (5/2013)

Banka Slovenije – poročilo BST, KRD, DVP, SN-T

21. junij AJPES – večstranski pobot medsebojnih obveznosti
29. junij  

Poročilo o dobavah (76.a člen) 5/2013

Banka Slovenije – poročilo SKV

DURS – obračun in plačilo DDV 5/2013

Predložitev obračuna in plačilo davka na finančne storitve

obrazec 1-zap/m

FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST (s.p):

10. junij Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečno)
14. junij  

Obračun prispevkov za socialno varnost za zavezance, oddaja PODO

PlačiLo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje

 

18. junij Zadnji rok za izplačilo plač in prispevkov
20. junij DURS – Rekapitulacijsko poročilo (5/2013) in DDV-O (5/2013)
21. junij AJPES – večstranski pobot medsebojnih obveznosti
29. junij DURS – obračun in plačilo DDV 5/2013

Poročilo o dobavah (76.a člen) 5/2013

30. junij Banka Slovenije – poročilo SKV

Predložitev obračuna in plačilo davka na finančne storitve