ali kaj vse moramo storiti v juniju…

Do 10. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2013
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2013
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2013

Do 14. 6.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2013

Do 17. 6.

 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za maj 2013
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za maj 2013; OPOMBA – ZNESEK PIZ OD 1. APRILA JE 32,17 EUR
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za maj 2013
 • obračun in plačilo požarne takse za maj 2013

Do 18. 6.

 • (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za maj 2013
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2013

Do 20. 6.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za maj 2013
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2013
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2013
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2013
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za maj 2013
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2013
 • Obrazec DDV-O za maj 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2013 (op. plačilo DDV je 28. 6.)

Do 21.6.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 5., začetek vnosa 14. 6.

Do 28. 6.

 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2013 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2013(povezava do koledarčka)
 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za maj 2013
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen) za maj 2013
 • Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za maj 2013
 • Obrazec DDV-VTD – Zahtevek za vračilo DDV zavezancu s sedežem v tretji državi za leto 2012

vir: računovodja.com