Spoštovani v primeru, da ste pozabili podrobnosti o oddajanju poročil, natančnih zneskov., … nas pokličite na tel:022342320 ali 022342321 Simona Klančnik in pomagali vam bomo, veseli bomo vašega klica.

1.11.2014

 • Zadnji dan za izplačilo regresa

10.11.2014

 • Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
 • Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

15.11.2014

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2014
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike
 • Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL
 • Rok za plačilo četrtega obroka davka na nepremičnine za fizične osebe
 • Rok za plačilo četrtega obroka davka na nepremičnine za pravne osebe
 • Poročanje o najemih in prodajah v Evidenco trga nepremičnin

18.11.2014

 • Izplačilo plač in oddaja REK-1 obrazca na DURS

20.11.2014

 • Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, DVP, KRD, SN-T)
 • Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV

21.11.2014

 • Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni)

28.11.2014

 • Obračun in plačilo DDV
 • Poročilo za storitve in blago po 76.a členu ZDDV-1
 • Poročanje o izplačanih plačah in regresu (Pravne osebe – zasebni in javni sektor)
 • Poročanje neobdavčenih izplačil, za katerega ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu

30.11.2014

 • Popis – uskladitev dejanskih stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev s stanji v glavni knjigi (najmanj enkrat letno, ne nujno na koncu leta)