Kaj je sponzorstvo ter dobra ideja za sponzorsko pogodbo (Droga Kolinska)

Ekonomsko ozadje sponzorstva je sledeče: v primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katere, se ena stranka (sponzor) obveže drugi stranki (sponzoriranec – npr. humanitarna organizacija, zavod) izročiti določena sredstva (npr. denarno nakazilo), druga stranka pa se prvi obveže v zameno za prejeta denarna sredstva opraviti določeno storitev (npr. oglaševanje, promocijo, marketinški projekt itd.) Ključni element z vidika obdavčitve poslov sponzorstva je tako določitev vsake posamezne vrste proti storitve (usluge) sponzorja z natančnim popisom načina in obsega izvedbe,.ter navedena vrednost opravljenih proti storitev. V kolikor posla sponzoriranja ne opredelite pogodbeno, ali pa sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov, so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodek in ne znižijejo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

V kolikor pa sponzorska pogodba oziroma sponzorstvo humanitarne organizacije vsebuje vse potrebno, potem je sponzorstvo v celoti davčno priznan odhodek.

 

Oblike sponzoriranja:

         oglaševanje v lastnih medijih / tiskovinah (zloženke, časopis, letaki, itd.)

         sponzoriranje posamezne akcije npr. tek, pomoč otrokom

         sponzoriranje dejavnosti

         sponzoriranje tiskovin

         zakup oglasnega prostora

         itd…

 

IDEJA kako do sponzorske pogodbe (Droga Kolinska)