Sporočanje podatkov o javnih naročilih, oddanih v letu 2007

V letu 2007 je bila na področju statističnih podatkov o javnih naročilih sprejeta nova zakonodaja, in sicer:

Navedena pravilnika, ki sta začela veljati 3.10.2007, prinašata na to področje kar nekaj novosti, poglavitna pa sta vsekakor:

  • ločen zajem podatkov o javnih naročilih na klasičnem in infrastrukturnem področju ter
  • elektronski zajem podatkov preko portala javnih naročil.

Glede na datum uveljavitve pravilnikov bodo naročniki podatke za leto 2007 do 28. 2. 2008 sporočali na podoben način kot do sedaj, z vnosom podatkov v aplikacijo, ki jim je od 12. 2. 2008 na voljo na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/  pod naslovom »Statistike 2007«. Naročniki v skladu s pravilnikoma ne posredujejo podatkov na podpisanih obrazcih, temveč zgolj v e-obliki preko portala!

Sprotno sporočanje statističnih podatkov od 1. 1. 2008 dalje 

Od 1. 1. 2008 bo zajem večine statističnih podatkov o javnih naročilih, torej za podatke o javnih naročilih, oddanih v 2008 in v kasnejših letih, potekal neposredno iz obvestil o oddaji javnega naročila, ki so predpisani z evropsko uredbo in jih morajo naročniki sproti oz. najkasneje v 48 dneh po oddaji naročila objaviti na portalu javnih naročil. S tem bodo naročniki sproti izpolnili poglaviten del obveze sporočanja statističnih podatkov.

Vir:Ministrstvo za finance