DZ je 23.10.2012 sprejel novelo zakona o davku na dodano vrednost. Po daljšem časovnem obdobju gre za obsežnejše spremembe določil ZDDV-1. Novela med drugim določa, da se bo prag obdavčljivega letnega prometa za male zavezance zvišal s 25.000 na 50.000 evrov, kar mora sicer potrditi še EU. Zakon uvaja posebno pravilo glede kraja opravljanja storitev pri dajanju prevoznih sredstev in čolnov, namenjenih za razvedrilo, v dolgoročni najem osebi, ki ni davčni zavezanec, določa enakovredno obravnavo papirnatih in elektronskih računov ter spreminja pravila za izdajo računov.

Spremembe se dotikajo področja:

  • kraja opravljanja storitev,
  • pravila onastanku obveznosti obračuna DDV pri transakcijah znotraj unije,
  • popravek odbitka DDV na podlagi določitve davčnega organa,
  • pravila za izdajanje računov,
  • pravila za hrambo računov,
  • popravljanje napak v obračunu DDV in naknadna predložitev obračuna DDV,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • posebna ureditev po plačani reaizaciji (zvišanja praga obdavčljivega prometa za vstop v sistem DDV).

Potencialne spremembe ZDDV-1 v povezavi s spremembami DDV stopenj bo Državni zbor RS obravnaval ločeno.

Več: Državni zbor