Novo!
Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Počakati na objavo Pravilnika v Uradnem listu RS.(120/2007)

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Uradni list RS 117/2006, veljati začel 01.01.2007

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 141/2006, 52/2007)