Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 20.03.2020 v Uradnem listu RS št. 31/2020 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Osnovni namen razpisa je, da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje najamejo bančni kredit pod ugodnimi pogoji z znižano obrestno mero za investicije in obratna sredstva,  SPS pa pri najemu kredita vstopi kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. V letošnjem letu je bil razpis P1 plus 2020 zaradi potrebe po blažitvi posledic epidemije COVID 19 še dodatno prilagojen na način, da se je k že obstoječim kreditno-garancijskim linijam dodala  nova kreditno-garancijska linija C.19., v okviru katere so lahko podjetja krila nastalo škodo zaradi posledic epidemije, saj je bil bančni kredit lahko namenjen tudi izključno financiranju obratnih sredstev za tekoče poslovanje, vključno s kritjem plač zaposlenih.

V letošnjem letu je bil razpis P1 plus 2020 zaradi potrebe po blažitvi posledic epidemije COVID 19 še dodatno prilagojen na način, da se je k že obstoječim kreditno-garancijskim linijam dodala  nova kreditno-garancijska linija C.19., v okviru katere so lahko podjetja krila nastalo škodo zaradi posledic epidemije, saj je bil bančni kredit lahko namenjen tudi izključno financiranju obratnih sredstev za tekoče poslovanje, vključno s kritjem plač zaposlenih.

Zaradi dodane nove kreditno – garancijske linije je prišlo do hitrejše porabe razpisanih sredstev, zato SPS z namenom, da bodo podjetja na zadnjem odpiranju, ki je predviden 05.09.2020 še vedno lahko koristila preostanek razpoložljivih sredstev zapira mikrogarancije  v liniji  A1, A2 in A3 ter celotno kreditno-garancijsko linijo C.19.

Podjetja se na rok 5.9.2020 lahko prijavijo z upravičenimi stroški za razvojne garancije, kamor spadajo stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti investicij oz. maksimalno 200.000 EUR.

Več informacij: OZS, SPS

VIR: https://www.ozs.si/novice/sprememba-javnega-razpisa-p1-plus-2020-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-5f2022d32114e03315d457ca