Predlog novega Zakona o uravnoteženju javnih financ predvideva spremembe pri obdavčitvi dela dijakov in študentov ter uvedbo minimalne urne postavke, ki bo znašala 4,5 eur (bruto).

Kaj sprememba prinaša za dijake in študente?

Študentski servis bo moral za vsakega dijaka in študenta odvesti 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se bo dijaku ali študentu po novem štelo v pokojninsko dobo.

Če je študent sedaj dobil za urno postavko 4,5 eur na svoj tekoči račun 4,5 eur (po novem bo to bruto znesek), bo od 1. februarja 2015 dobil 3,8 eur (neto znesek), razliko (0,7 eur) pa mu bomo odvedli kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


 

Kaj sprememba prinaša za podjetja? 

Za lažjo predstavo o podražitvi smo pripravili primer spodaj:

zdaj potem (po 1. 2. 2015)
število opravljenih ur 50 50
urna postavka 4,5 €/H 4,5 €/H
znesek na računu podjetja 285,83 € 300,92 €
obdavčitev podjetja (brez DDV-ja) 27 % 33,4 %

 


Kdaj naj bi spremembe začele veljati?

Predvideno je, da se bodo spremembe upoštevale za vse izdane račune od 1. februarja 2015 naprej.

Kako pa bo po 1.1.2016?

Obdavčitev za podjetja se bo 1. 1. 2016 ponovno znižala na 27 %, saj je to določeno v sporazumu med ŠOS in Vlado RS.  (link nahttp://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7556/28242e62d1279cd3477670fed77182ec/