Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007-popr.) v 5. členu določa, da se v Republiki Sloveniji podeljujejo naslednje štipendije:

  • državne
  • kadrovske
  • Zoisove
  • štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter
  • štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti.

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve