• svetovanje o vsebini in obliki poslovodskih listin
 • svetovanje o izbiri vodenja poslovnih knjig ob začetku poslovanja
 • organizacija krogotoka poslovne dokumentacije
 • svetovanje o vodenju evidenc na področju gostinstva in trgovine

– Podjetniško poslovanje

 • svetovanje pri priglasitvi samostojnih podjetnikov
 • priprava dokumentacije za priglasitev
 • izdelava poslovnih načrtov
 • svetovanje in priprava dokumentacije za subvencije, odobritve kreditov

– Davčno svetovanje poslovanje

 • optimiziranje davčne osnove
 • planiranje davčnega rezultata med letom in v prihodnosti
 • svetovanje s področja DDV, dohodnine, dohodkov pravnih oseb
 • svetovanje s področja delovne zakonodaje


Ostale storitve


factoring – odkup in odstop terjatev

– kreditiranje
kompenzacije
izdelava Pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov
(že od 50 EUR naprej -osnovni pravilnik)
 • izdelava Pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora
 • izdelava Pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov pri vodenju evidence obiskovalcev
 • izdelava Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov na področju uporabe interneta
 • izdelava Pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov na področju uporabe elektronske pošte
– spletno gostovanje (že od 40 EUR /na leto)
– izdelava računalniških programov(obvladovanje dokumentacije – dopisi, ponudbe, dobavnice, računi, potni nalogi)
– izdelava spletnih strani