Glede na določila Zakona o dohodnini spadajo stroški sofinanciranja izobraževanja med dohodke, od katerih se obračunava akontacija dohodnine, ki jo bo Zavod ob izplačilu izračunal in nakazal v breme vlagatelja.

Glede na določila 131. in 126. člena Zakona o dohodnini se akontacija dohodnine od drugih dohodkov, med katere spadajo sofinanciranje stroškov izobraževanja iz naslova programa Znanje uresničuje sanje, obračunava po stopnji 25%, plačilo akontacije dohodnine. V skladu z 58. in 59. členom Zakona o davčnem postopku je Zavod za zaposlovanje plačnik davka, ki je dolžan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, v breme dohodka davčnega zavezanca.

To pomeni, da bodo vlagatelji prejeli od odobrene višine sofinanciranja nakazanih 75% zneska sofinanciranja na svoj TRR, 25% sofinanciranja pa bo nakazano kot akontacija dohodnine na DURS.

Vir:Zavod za zaposlovanje Slovenije