Popoldanski samostojni podjetniki so lahko tudi študenti.

Študenti  lahko kot svojo dopolnilno dejavnost odprejo tudi »popoldanski s.p.«, ki se od navadnega razlikuje v plačevanju zdravstvenega zavarovanja. Kot podjetnika, ki se ukvarja s popoldansko “obrtjo”, pogovorno opredeljujemo osebo, ki ni samozaposlena, ampak je zaposlena nekje drugje in ima zato urejeno plačevanje prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje z nekega drugega naslova (redno delovno razmerje s polnim delovnim časom, upokojenec, študent).

V postopku pridobivanja statusa popoldanskega s.p. zavarovanja ni mogoče urediti na točki VEM, ampak se mora novi podjetnik napotiti neposredno na ZZZS. Če popoldanski s.p. odpre študent, statusa študenta ne izgubi, izgubi pa morebitno štipendijo.

Študent kot dopolnilno oz. popoldansko dejavnost lahko odpre t. i. »popoldanski s.p.«, vendar ne kot svoj edini in glavni poklic.

Pavšalni, po znesku tudi bistveno manjši, prispevki t. i. popoldanskega s.p.-ja znašajo:

27,08 eur od 1.3. 2008 dalje (25,57 eur od 1.3.2007-29.2.2008) – Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja Url 23/07) evrov mesečno za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1 ter

– od 1.1.2008 dalje 3,08 evra (2,91 evra do 31.12.07),Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje Url 118/07 mesečno za zdravstveno zavarovanje. 

Prispevki so pavšalni, kar pomeni, da takšen s.p. nima zavarovalne osnove, ki bi se mu vštevala v pokojninsko osnovo.

Registracija:

Da lahko študent – podjetnik nastopi na trgu, mora biti vpisan v register. Postopek vpisa v Poslovni register Slovenije je podoben kot pri navadnem s.p.

Postopek registracije je brezplačen, za vas jo opravi referent. Potrebno je predložiti osebni dokument in davčno številko.

Dejavnosti:

Študent – podjetnik lahko začne opravljati svojo dejavnost po vpisu v register.

Davčne obveznosti:

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki. Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000 evrov obdavčljivega prometa, velja za malega davčnega zavezanca in je tako oproščen obračunavanja DDV. 

Državna pomoč – subvencije:

Za informacije o razpisih za subvencije se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad.

Izkušnje espejevcev in postopek ustanovitve s.p.

Študentje,

v kolikor se odločite, da postanete popoldanski s.p. nas kontaktirajte, pomagali vam bomo voditi vaše računovodstvo. tel:02 234 23 20 Simona Kramberger