… če delate preko študentskega servisa.
Po novi dohodninski zakonodaji lahko študenti, ki jih starši uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane, zaslužijo le 2.800 eurov, sicer morajo plačati davek.
Tisti, ki ga starši ne uveljavljajo kot vzdrževanega člana, lahko neobdavčeno zaslužijo 5.600 evrov.

Ko računaš dohodnino, moraš vedeti, kolikšen je bil tvoj zaslužek (koliko ti je bilo nakazano od 1. 1. do 31. 12.) in kakšne so tvoje olajšave.

Svoj zaslužek si lahko izračunaš tudi v osebnem servisu.

Splošno olajšavo lahko uveljavljaš, če te starši v svoji napovedi ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

Posebna osebna olajšava ti pripada, če izpolnjuješ pogoje zanjo. 

Normirane stroške v višini 10 % od zaslužka uveljavljaš v vsakem primeru.

Ko od svojih obdavčljivih prihodkov odšteješ vse olajšave, dobiš letno davčno osnovo. Pogledaš v lestvico za odmero dohodnine in izračunaš. Če je tvoja letna davčna osnova v prvem razredu, bo dohodnina 16 % od osnove. Če je v drugem razredu, bo dohodnina 1.088 EUR (kar je 16 % od 6.800) + 27 % od zneska nad 6.800. Če je zaslužek manjši ali enak olajšavam, dohodnine ne plačaš.
Izračun dohodnine