Dodano, 05.02.2013

Opomba: Naj najprej povemo, da za vse spodnje informacije nimamo še uradnih (pisnih) odgovorov od pristojnih služb. Informacije smo zbrali na podlagi telefonskih pogovorov z referenti posameznih služb. Novico bomo dopolnili takoj ko prejmemo dodatna pojasnila.

Obrnili smo se na organizacije, ki področje obravnavajo oziroma so pristojni za pobiranje prispevkov: MGRT, SPIZ, ZZZS ter DURS. Uradnega, pisnega odgovora sicer še nimamo, vendar pa nam je prek telefona več referentov potrdilo, da študentskega s.p. s 1.1. 2013 ni mogoče več odpreti. Zavarovalna podlaga za določanje višine prispevkov je tako od začetka leta enaka kot pri navadnem s.p. in trenutno znaša 299,35 evrov mesečno.

Več:Mladi podjetnik