Z namenom ohranitve delovnih mest, država na podlagi ZIUOOPE od 1. julija dalje delno subvencionira delo s skrajšanim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra 2020. ZIUOOPE je pričel veljati 31. maja (UL RS 80/20). Uveljavitev ZIUPDV pa prinaša še dodatna administrativna bremena. ZIPDV je bil v četrtek sprejet v DZ, veljati pa bo pričel v kratkem. Novosti ZIUPDV so označene z  modrim krepkim podčrtanim besedilom. Spremembe se uporabljajo od uveljavitve ZIUPDV dalje.

Vlogo je na ZRSZ mogoče oddati od 12. 6. dalje. Vir: ZRSZ

Delodajalec bo subvencijo dobil na podlagi vloge na ZRSZ, ki jo bo moral vložiti najkasneje v 15 dneh od odreditve. Delodajalec bo moral v vlogi poimensko navesti delavce, ki bodo delali s krajšim delovnim časom in koliko ur na teden bodo delali. Spremembe ur dela s skrajšanim delovnim časom znotraj meseca so možne. Delavec lahko dela v istem mesecu dva tedna 20 ur/teden in dva tedna 30 ur/teden. Menjava števila ur med tednom pa ni mogoča. Ob določenih pogojih je mogoča tudi neenakomerna razporeditev delovnega časa, pri čemer je referenčno obdobje lahko en mesec.

Seznam prejemnikov subvencije in podatki o višini prejetih subvencij predstavljajo informacijo javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani ZRSZ.

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je združljiv z ukrepom čakanja na delo po ZIUOOPE in ZIUPDV. Tako bo delodajalec lahko imel nekatere delavce na čakanju na delo, drugim pa bo odredil delo s skrajšanim delovnim časom.

Več informacij: OZS, Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/subvencioniranje-skrajsanja-delovnega-casa-od-1-junija-dalje-po-ziuoope-in-novosti-po-ziupdv-5ec7ba182114e019dfce746b