Tipska pogodba o opravljanju storitev računovodenja
10.05.2007

Na spletnih straneh ZRS je objavljena prenovljena tipska pogodba o vodenju poslovnih knjig za naročnike http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_racunovodskih_servisov/tipska_pogodba.

Pogodba je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Avtor: Združenje računovodskih servisov