Vir: Podjetnik, Januar 2010, www.podjetnik.si, Avtor: Nives Pahor

Kot kaže, bo tudi leto 2010 zanimivo leto. Odprtih ostaja veliko vprašanj zlasti glede krize, na katera bo treba najti odgovore, odprlo pa se bo tudi veliko novih. Kriza sicer prinaša številne težave, vendar ustvarja tudi nove podjetniške priložnosti, seveda, če ste sposobni podjetje upravljati v nestabilnih razmerah trga. Znana ameriška revija za podjetnike Entrepreneur navaja, da je več kot polovica podjetij z lestvice Fortune 500 (lestvica najboljših ameriških podjetij) nastala v času recesije ali zloma trgov.

Priložnosti je torej tudi v času krize dovolj. Zbrali smo nekaj zanimivih poročil o tržnih trendih v letu 2010 in izbrali nekaj po naši oceni najbolj zanimivih. Še zdaleč pa niso to vsi trendi, ki se napovedujejo za letošnje leto.

Okolju prijazne energije

Čedalje večji je poudarek na zelenih virih energije. Tako Evropska unija kot tudi naša država s številnimi pobudami spodbujata ljudi k uporabi okolju prijaznejših energij, kar pomeni tudi številne spodbude za podjetja, ki vidijo na tem področju svojo priložnost za posel. Pri nas je eden tistih, ki ureja pobude za fizične osebe in podjetja, Eko sklad.

Varovanje okolja

Priložnosti na področju varovanja okolja je v letu 2010 še veliko. Trend je v izdelavi izdelkov in postopkov, ki so čedalje bolj usmerjeni v trajnostni razvoj, ne da bi to potrošniki sploh opazili.

Pisali smo že o podjetju, ki se je podalo v izdelavo plastenk za vodo s filtrom za večkratno uporabo. Na ta način želi prispevati k zmanjševanju porabe klasičnih plastenk z vodo, ki predstavljajo velik faktor onesnaževanja v razvitem svetu – in seveda pri tem zaslužiti.

Diskontne trgovine

Ljudje čedalje bolj pazijo na to, za kaj porabijo svoj denar. Potrošniki postajajo skoraj v vseh pogledih potrošnje preudarnejši in varčnejši. Precej bolj kakor včasih so pozorni na cene izdelkov in vse pogosteje zahajajo v diskontne prodajalne. Po zadnjih podatkih Trženjskega monitorja naj bi število Slovencev, ki pogosteje kupujejo v diskontnih prodajalnah, hitro naraščalo.

Potrošniki čedalje več pozornosti posvečajo dejanski vrednosti izdelkov in ne zapravljajo vsevprek. Trg postaja zrelejši. Potrošniki ne dopuščajo več, da bi jih obravnavali kot neobveščene in neizkušene kupce, ki jih je preprosto zapeljati. Dejstvo je, da danes razpolagajo z več informacijami kakor kdajkoli prej, zato ne prenesejo, da bi jih kdo podcenjeval. Kar lahko pomeni, da so visokocenovne prodajalne »out«, diskontne pa so »in«.

Izdelki in storitve za domače živali

Trg malih živali že nekaj let ponuja priložnosti za številne nove posle in kot kaže, bo tudi v prihodnje tako. Gospodarska recesija je lahko uničila proizvodni in finančni sektor, trga domačih živali pa se praktično ni dotaknila. Raziskave kažejo, da lastniki hišnih ljubljenčkov lahko varčujejo pri sebi, nikakor pa se ne odločijo za varčevalne ukrepe, ko gre za domače ljubljenčke. V ZDA naj bi v kriznem letu 2009 za hišne ljubljenčke zapravili okoli 45 milijard dolarjev, kar je dve milijardi več kakor leto poprej.

Lokalni posli

Pojavlja se čedalje večje povpraševanje po lokalnih pridelkih in drugih lokalnih izdelkih, kar pomeni več priložnosti za manjše lokalne proizvajalce in trgovce, ki ponujajo domače izdelke. K temu trendu prispeva tudi vse večja okoljevarstvena osveščenost prebivalcev, ki dajejo prednost lokalnim izdelkom pred tistimi iz drugih delov sveta. S tem, ko ljudje kupujejo več lokalnih izdelkov v lokalnih trgovinah se tudi več denarja vrača v lokalno skupnost.

Izobraževanje

Ogromno ljudi se vrača v šole, bodisi ker se želijo poklicno prekvalificirati, ali ker se želijo preprosto podati na novo poklicno pot. Velik vzrok za to je vsekakor tudi gospodarska kriza in čedalje večji odstotek brezposelnih. Za izobraževalne ustanove je to obdobje velikih poslovnih priložnosti, le poskrbeti morajo, da bo njihova ponudba dovolj privlačna.

Na področju izobraževanja delovne sile se kot posledica recesije dogajajo velike spremembe. Čedalje več je ponudb podjetniških programov, ki želijo spodbuditi ljudi, da bi začeli delati na svoje.

Neusmiljen kapitalizem ni več v modi

Trda pravila kapitalizma so šla iz mode že veliko prej, preden je kriza udarila gospodarstvo. Leta 2010 se pripravite na nekoliko drugačno poslovanje. Prvič se je pojavilo globalno razumevanje o potrebi po trajnostnem razvoju v vseh možnih pomenih besede. To je edini način, kako naprej. Potrošniške družbe in podjetja bodo morala spremeniti svoje vedenje. Delovati bodo morala v skladu s prevladujočo kulturo. To za podjetja lahko pomeni, da bodo morala pokazati bolj transparentno poslovanje, več poštenosti, boljše odnose z zaposlenimi in okoljem…

Rabljeni izdelki

Čedalje aktivnejši postaja tudi trg rabljenih izdelkov: od avtomobilov, izdelkov za otroke, pohištva, oblek … Leta 2009 so imele, denimo, v ZDA trgovine, ki prodajajo rabljene izdelke, povprečno za 31 odstotkov več prodaje kakor leto prej, prihodke pa so povečale za 223 milijonov dolarjev.

Omejene lokacije oziroma »Limited locations«

Vsi dobro poznamo izraz »omejena serija« (limited edition) izdelkov kot tržno strategijo za ustvarjanje občutka ekskluzivnosti. To je preprost način za naslavljanje potrošnikovih potreb po ekskluzivnosti in unikatnosti. Zato nekateri predlagajo, da bi uvedli tudi tako imenovane »omejene lokacije« (limited locations). To pomeni, da se v podjetju lahko odločite za prodajo nekega vrhunskega, posebnega izdelka samo na eni lokaciji, kjer ustvarite edinstveno doživetje za potrošnike.

Varovanje osebnih spletnih profilov

Danes ima na milijone ljudi po svetu svoje osebne spletne profile in čedalje več ljudi išče poti, kako bi s tem lahko tudi zaslužili. Nekateri so namreč uspeli narediti iz svojega osebnega profila pravo blagovno znamko, ki ima določeno čustveno in finančno vrednost.

Zaradi tega trenda se že in se še bodo na trgu pojavila podjetja, ki ponujajo storitev varovanja tovrstnih spletnih osebnih blagovnih znamk. Danes zveni ta posel nekoliko neobičajno, v prihodnosti pa bo zelo običajen.

Zdravje in dobro počutje

Zdravstvena reforma, starajoče se prebivalstvo, poudarek na preventivi, vse to in še več odpira številne priložnosti za rast podjetij na področju zdravstva in dobrega počutja.

odjetja, ki delujejo na področju preventive in ohranjanja zdravja, imajo iz leta v leto večje prihodke. Ljudje so kljub recesiji pripravljeni vlagati vedno več v svoje zdravje, kar se vidi tudi v čedalje večjem obisku fitnes centrov, zdravilišč in centrov dobrega počutja.

Pomoč v gospodinjstvu

Varstvo in vzgoja otrok, čiščenje, kuhanje, pomoč pri domačih nalogah otrok, prevažanje otrok na aktivnosti … Čedalje več družin plačuje zunanjim pomočnikom, da opravljajo glavna gospodinjska opravila zanje. Tudi v Sloveniji ima čedalje več gospodinjstev gospodinjsko pomočnico – zlasti za čiščenje stanovanja.

V bistvu gre za zanimiv trend glede na to, da recesija običajno precej bolj prizadene srednji družbeni razred kakor premožne. Nekatere storitve, čeprav sodijo v bolj luksuzni razred, kljub vsemu cvetijo. Dejstva kažejo, da bo ponudba storitev, kot so dodatno izobraževanje otrok, varstvo otrok, priprave na izpite in podobno, še naprej imela veliko povpraševanja.

Privlačnost gospodarsko najbolj prizadetih regij

Čeprav se zdi čudno, obstaja vedno večje zanimanje za območja, ki jih je kriza gospodarsko najbolj prizadela. Prav v te predele države namreč namenjajo veliko sredstev za spodbujanje razvoja ter ponujajo številne davčne ugodnosti za podjetnike, ki želijo na teh področjih začeti posel ter rešiti, kar se od propadlega rešiti da. Pa tudi nepremičnine in življenjski stroški so v teh regijah relativno nizki. Pomislite samo na spodbude, ki jih je naša vlada obljubila vlagateljem v Pomurju.

Mesta in mestni ljudje

Pred sto leti je v mestih živelo manj od pet odstotkov ljudi. Po nekaterih podatkih naj bi leta 2008 prvič v zgodovini število prekoračilo 50 odstotkov. V zadnjih dveh desetletjih je mestno prebivalstvo v razvitem svetu skokovito naraslo. Po nekaterih projekcijah naj bi do leta 2050 doseglo že 70 odstotkov populacije. Večina te rasti naj bi se odvijala v državah v razvoju. Samo Azija bo imela 63 odstotkov svetovnega mestnega prebivalstva (vir: Global Report on Human Settlements 2009).

Mesta predstavljajo številne priložnosti za posel. V njih je množica sofisticiranih, zahtevnejših potrošnikov, ki so na tak ali drugačen način povezani in pripravljeni preizkusiti marsikatero novo in nenavadno storitev ali izdelek. To ustvarja številne priložnosti za inovacije v vseh možnih smereh. Mestni ljudje razpolagajo tudi z več denarja, ki so ga pripravljeni zapraviti. Tako postajajo danes središče inovacij.

Sledenje in opozarjanje

Na trgu se pojavlja morje storitev in izdelkov, katerih namen je omogočati ažurno spremljanje in opozarjanje njihovih uporabnikov. Na trgu je na primer mogoče najti ure, ki vas konstantno opozarjajo na stopnjo vaše fizične aktivnosti, porabo kalorij in podobno. Na svoj mobilni telefon lahko naročite vrsto opomnikov za sveže novice, novosti s področja informatike in podobno. Najdejo pa se tudi manjša podjetja, kot so na primer pekarne, ki svojim strankam ponujajo obvestila o pravkar pečenih sladicah.

Dejstvo je, da sta sledenje novostim in opozarjanje nekaj, kar si potrošniki želijo in iščejo. Ti izdelki jim prihranijo čas in jim pomagajo, da ne pozabijo na stvari, ki jih morajo narediti.

Trg starejših

O priložnostih na trgu starajočega se prebivalstva je bilo že veliko rečenega in napisanega, a priložnosti je še vedno veliko in kot kaže, se trend še ne bo umiril. Poslovnih priložnosti, povezanih s staranjem populacije, je čedalje več, prav tako kakor narašča število starejših.

Na področju tehnologije praktično ne zmanjka možnosti, s katerimi bi lahko olajšali njihovo vsakdanje življenje. Pojavljajo se tudi že spletne strani za zmenke za starejšo populacijo, potem so tu še klasične storitve pomoči na domu za starejše, razne delavnice, izobraževanja, telovadbe za starejše …

Po nekaterih podatkih imajo podjetja, katerih ciljna skupina je starajoča se populacija, eno največjih rasti zaposlovanja v svetu. Tudi izobraževalne ustanove po svetu so ugotovile, da se s starajočo se populacijo lahko zasluži. Tako ne ponujajo samo splošnih izobraževanj za tretje življenjsko obdobje, pač pa tudi študijske programe, ki poučujejo vede o starosti (gerontologiji). Če verjamete ali ne – zelo so obiskani.