Vprašanje: Imamo trgovino, zanima nas, ali moramo dnevno polagati gotovino, ki jo dobimo s prodajo, na trr samostojnega podjetnika. Kakšne evidence moramo voditi?

Odgovor:

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29.11.2002  Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu

Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26.10.2006 Zakon o plačilnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPlaP-UPB3)

in podzakonski predpis

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30.12.2006 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu. Pravilnik in Zakon sta samostojnim podjetnikom (podjetnik) prinesla obveznost pologa gotovine na TRR. Podzakonski predpis pa je ukinil obvezno polaganje gotovine na transakcijske račune zasebnikov.

Transakcije prenosov denarnih sredstev med TRR samostojnega podjetnika in zasebnim TRR so razvidne iz bančnih izpisov. Dodatne evidence ni potrebno.

Za vsak dan morate imeti zaključek blagajne, ki vam pokaže dnevni iztržek. Te iztržke knjižite enkrat mesečno s temeljnico, zraven priložite zaključeno blagajno, ki si sledi po zaporednih zapiskih.