Vsebina in potek:

 • Predstavitev predavatelja in udeležencev
 • Cilji trženja storitev

 • Osnove trženja storitev
  • splošno o trženju storitev
  • kako tržiti storitev
  • oglaševanje v medijih
  • oglaševanje na internetu
  • optimizacija spletnih strani
  • pospeševanje prodaje
  • osebna prodaja
 • Pričakovanja stranke in izvajalca
 • Podoba o samem sebi, podoba o stranki
 • Potek pogovora – pogovorni krog
  • pozdrav in kontakt
  • predstavitev zadeve
  • mnenje stranke
  • izmenjava mnenj
  • zaključek (dogovor / potrditev
 • Delo na primerih: iskanje najboljših rešitev po fazah (opredelitev konkretnega postopka)
  • Udeleženci med seboj (delo v parih) preigrajo nekaj primerov
  • Nastop “v situaciji”
   • vsak udeleženec seminarja odigra s “stranko” (igralec) po en primer
   • igra se snema s kamero
   • analiza primerov
 • Zaključek seminarja

 

Cena 500,00 eurov na osebo oz. po dogovoru.