Pogoj je le, da dobiček družbe, zmanjšan za plačne prispevke v zadnjem koledarskem letu ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače

Vprašanje: Sem ustanoviteljica in direktorica podjetja, ki pa ga je kriza zelo prizadela. Podjetja ne želim zapreti, ker menim, da se bodo čez čas stvari uredile na bolje. Me pa zanima, ali mi v primeru, da se prijavim kot nezaposlena oseba, pripada tudi kakšno nadomestilo?

Odgovor: Za brezposelno osebo se v skladu z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti lahko šteje tudi lastnik ali solastnik gospodarske družbe, ki ni zavarovan na drugi podlagi, če dobiček družbe, zmanjšan za plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače, ki je za lansko leto znašal 2.282,21 evra, je pojasnila vodja službe za socialno varnost pri Zavodu za zaposlovanje Metka Barbo Škerbinc.

Če so pogoji za pridobitev statusa brezposelne osebe izpolnjeni, se ugotavlja upravičenost do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Solastniki družbe v nekaterih primerih ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila

Zavarovanci, ki niso zavarovani na podlagi delovnega razmerja, temveč kot (so)lastniki družbe, ne morejo uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, če odjava iz obveznega zavarovanja ni posledica objektivnih razlogov, kot so dalj časa trajajoče bolezni zavarovanca, elementarne nesreče, večje materialne škode na premoženju zavarovanca, izgube poslovnega prostora ali izgube poslovnega partnerja, na katerega je bilo v celoti vezano poslovanje, še pojasnjuje Barbo Škerbinčeva.

Vir: www.mojevro.si, 13.8.2009, Avtor: Lana Dakić