Ugovor na posebnem obrazcu
Zavezanec bo lahko dal ugovor na posebnem obrazcu, ki bo dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa si ga bo natisnil s spletne strani Davčne uprave RS. Podpisani obrazec ugovora bo zavezanec lahko oddal osebno, po pošti na pristojni davčni urad oziroma izpostavo ali pa prek sistema eDavki, še pojasnj
uje Glavač.

Ugovor