Če se z informativnim izračunom ne boste strinjali, morate v 15 dneh od vročitve (pošiljka se šteje za vročeno 20. dan od datuma odprave, natisnjenega na kuverti) poslati ugovor na pristojni davčni urad oziroma izpostavo.

elektronska vloga