Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15.04.2008


Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. aprila 2008.