V letu 2007 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-A), ki v svojem 83. členu določa, da se podpoglavje z naslovom »Delovna knjižica« ter 224., 225. in 226. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR), črtajo. Pri tem je potrebno upoštevati tudi končno določno 92. člena ZDR-A, po kateri omenjene spremembe pričnejo veljati s 01.01.2009. Poleg tega, bo s 01.01.2009 prenehal veljati tudi Pravilnik o delovni knjižici (v nadaljevanju: pravilnik), ki je bil sprejet na podlagi 3. odstavka 224. člena Zakona o delovnih razmerjih in ureja vsebino in obliko delovne knjižice, vpisovanje podatkov v delovno knjižico ter vodenje evidenc o izdanih delovnih knjižicah. Po navedenem datumu, za veljavnost pravilnika namreč ni več pravnih podlag.

Zakonodajalec se je torej s sprejemom novele ZDR odločil za ukinitev delovnih knjižic, in sicer s 01.01.2009.

Z ukinitvijo delovnih knjižic se pojavi potreba po ureditvi statusa vseh tistih delovnih knjižic, ki so bile izdane pred 01.01.2009. Reševanju navedenih situacij so namenjene prehodne določbe ZDR, natančneje 91. člen, ki določa:

  • da imajo delovne knjižice, izdane do 01.01.2009, naravo javne listine ter
  • da delodajalec obdrži v hrambi delovne knjižice, ki so na dan 01.01.2009 pri njem v hrambi, razen, če delavec izrecno zahteva izročitev delovne knjižice. Delodajalec delovno knjižico, ki je na dan 01.01.2009 pri njem v hrambi, dolžan proti podpisu izročiti delavcu le, če ta izročitev izrecno zahteval

Avtor: Pravna služba GZS