Vlada je sprejela ukrepe za podjetja in s.p.je, ki so namenjeni blažitvi krize. Najbolj aktualen ukrep za večino mladih podjetnikov je odpis prispevkov za s.p. za (vsaj) 2 meseca ter nadomestilo za čas izpada dohodkov v višini 490 evrov!

Najbolj so ogroženi mali podjetniki

Na udaru so predvsem panoge turizma, gostinstva, trgovine in predelovalne dejavnosti. To so področja, kjer se bo potreba po delavcih začasno zmanjšala, zato so ukrepi, ki bodo prispevali k lajšanju položaja delodajalcev in delavcev nujni.

V nadaljevanju smo se posvetili najbolj pogostim primerom, s katerimi bodo v naslednjih dneh, oziroma s katerimi so ponekod že soočeni delavci in delodajalci. Preverili smo, kako smo se z novimi predpisi že nekoliko prilagodili situaciji in katere od trenutno veljavnih predpisov lahko uporabimo v primerih, s katerimi se trenutno soočamo.

V zadnjih dneh je ogromno delodajalcev že na določen način prilagodilo svoj delovni proces. Vedno več je dogovorov o delu od doma, pogosto pa je za zagotovitev nemotenega delovnega procesa potrebno opraviti tudi dodatne delovne naloge, ki morda v prvi vrsti ne spadajo pod delo, ki ga je delavec dolžan opravljati po pogodbi o zaposlitvi.

Ključni ukrepi so naslednji

Ključno za s.p. (popoldanski s.p. izključeni)

Izredno pomoč bodo prejeli vsi samozaposleni, ki bodo prek posebne izjave prijavili zmanjšanje obsega svojega posla krila znesek v višini 70% minimalne plače (cca. 490 evrov), gre za neke vrste UTD. Izjava se bo podala v elektronski obliki v kateri bo podjetnik opisal svoje stanje. Izjava bo javno objavljena ter se bo lahko preverjala s strani državnih organov.

Prispevke za s.p. v času krize bo plačevala država, ugodnosti ostajajo kakršna so. Plačilo akontacije dohodnine ter DDPO se odloži.

POZOR! Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 evrov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.

Ključno za podjetja (brez zavodov, društev in zbornic!)

Vse prispevke ZPIZ (delavca in delodajalca) za delavce, ki bodo delali v času krize, bo plačevala država. Pravice iz strani zavarovanja ostajajo takšne kot so.

Za povečevanje likvidnosti se uvede shema za odkup terjatev, ki niso bile plačane. Ukrep je namenjen preprečevanju verižne nelikvidnosti.

Zamrzne se uveljavljanje kazni za morebitne zamude dobav pri poslovanju z državo.

Zamrzne se plačilo davka DDPO in akontacija DDPO, ukrep velja do januarja 2021.

Plačilni roki države se skrajšajo na 8 dni.

Dodatno se podpre organizacije ter inštitute, ki se ukvarjajo z razvojem cepiv ter zaščitnih sredstev za preprečevanje okužb.

Država bo krila prispevke vseh delavcev, ki so na čakanju.

Za delavce, ki delajo, bo država (delodajalce) nagradila z 20%.

Bolniške odsotnosti v času epidemije bo od prvega dne dalje krila zdravstvena zavarovalnica.

Status za delavce, ki zaradi varstva otrok in podobnih razlogov ne delajo, bo enak statusu delavcev na čakanju.

Delavec, ki izgubi službo, od prvega dne dalje prejme nadomestilo.

Javne storitve, ki se ne izvajajo, se ne plačujejo.

Upokojenci z najnižjimi pokojninami prejmejo solidarnostni dodatek.

Več inormacij: Ukrepi države proti koroni

VIRI: https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/koronavirus-s-katerimi-ukrepi-bo-drzava-pomagala-podjetjem?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=koronavirus_odpis_prispevkov_za_3_mesece_in_nadomestilo&utm_term=2020-03-24