Pošta je odpravila vročanje sodnih pošiljk v poštne predale; katere nevarnosti prežijo na vas

Sodnih pošiljk odslej ne boste več dobivali v svoj poštni predal. Poštarji vam jih bodo prinesli na naslov za vročanje, ki je napisan na pismu.

Gre za pošiljke po zakonu o pravdnem postopku, zakonu o kazenskem postopku, sodnem registru ter zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Nov način vročanja velja od ponedeljka. Pošto bo tako morala ob natanko določeni uri prihoda poštarja prevzemati pooblaščena oseba za dvig sodne pošte na naslovu za vročanje ali pa bo obvestilo o prispeli pošti vrženo v nabiralnik.

To pomeni, da zdaj ne boste mogli več sami poskrbeti za dvig pošte iz poštnega nabiralnika ob katerikoli uri dneva in natanko na tisti dan, ko ste vedeli, da morate na pošto. Zdaj bo pošta do vas prihajala po običajnem vrstnem redu. Če vas na naslovu za vročitev ne bo, boste dobili obvestilo o pošiljki, tega obvestila ne smete izgubiti, skratka nekoliko se je povečala nevarnost za napake in za zamude.

Nasveti: na kaj morate paziti

Vsakodnevno vročanje uskladite s poštarjem. Dogovorite se za uro vročitve, ko ste prepričani, da bo pooblaščena oseba vedno na delovnem mestu.
Za prevzem pošte pooblastite več ljudi – kaj če kdo zboli.
Med kolektivnim dopustom naj bo, sploh če pričakujete kakšno tožbo ali ste v insolventnem postopku, vse delovne dni v podjetju navzoča oseba s pooblastilom za prevzem pošte.
Redno pregledujte nabiralnik podjetja.
Če greste za štiri mesece v tujino, poskrbite za pooblastila, izročite ključe nabiralnika zanesljivi osebi.

Zakon je zakon, čeprav je slab

Na Pošti pravijo, da so način vročanja spremenili zaradi odločbe državnega inšpektorata za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto, ki pravi, da mora Pošta pisma vročati izrecno po zakonih, torej na naslovu, navedenem na pismu. Doslej so namreč poštarji upoštevali tudi želje uporabnikov poštnih storitev, da so vse pošiljke prejemali na isti naslov.

Glavni inšpektor Peter Mraz pa pravi, da so odločbo spisali, ker so od sodišča – katerega, ni pojasnil – dobili prijavo o prekršku, saj naj bi se v praksi izkazalo, da vročanje v poštni predal ni pravilno.

“Če podjetja menijo, da bodo imela z novim načinom vročanja težave in dodatne stroške, naj se obrnejo na zakonodajalca, inšpektorat le nadzoruje izvajanje zakona. Zakon je zakon,” pravi Mraz.

VIR:MSP02-2010