Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za iskalce prve zaposlitve, brezposelne zaradi stečaja ali trajnih presežkov in brezposelne iz Pokolpja. Oddaja ponudb na javno povabilo: do porabe sredstev, najdlje do 1. 6. 2013.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje