Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo stroškov usposabljanja za brezposelne, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni pri Zavodu.
Rok za oddajo ponudb je bil podaljšan. Povabilo je odprto do porabe sredstev, po novem najdlje do 1. 6. 2014.
Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik in pomagali vam bomo pripraviti Ponudbo za usposabljanje. Pohitite, razpisana sredstva so samo še v omejenem znesku, izkoristite pomoč države, pokličite nas sedaj!

Kdo se lahko prijavi?

Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujete še vse druge zahtevane pogoje.

Če ste sodelovali že na prejšnjem javnem povabilu (za obdobje 2009/2011) ali v zadnjih 12 mesecih na drugih javnih povabilih za usposabljanje na delovnem mestu (npr. za nekdanje delavce Mure), morate ob prvi oddaji ponudbe dokazati, da ste zaposlili vsaj 1/3 udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje.

Pogoj glede zaposlitev ob prvi oddaji ponudbe ne velja, če doslej še niste pridobili sredstev za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu ali če ste na prejšnjem in drugih javnih povabilih usposabljali manj kot 3 brezposelne.

Koliko oseb lahko vključite?

Če imate na zadnji dan meseca pred dnem oddaje ponudbe:

  • od 1 do 10 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 3 brezposelnih,
  • od 11 do 100 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 10 brezposelnih,

Če ste samostojni podjetnik posameznik (zavarovalna podlaga 005), pri čemer poslujete najmanj 12 mesecev in nimate redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 1 brezposelne osebe.

Če ste dovoljeno število oseb, ki jih lahko usposabljate, že dosegli, lahko ponovno kandidirate, pri tem pa je pogoj, da ste zaposlili več kot polovico oseb, ki ste jih usposabljali po tem javnem povabilu.

Kako se prijavite? več…

Na javnem povabilu sodelujete tako, da predložite ponudbo za usposabljanje na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo oddate osebno ali po pošti v vložišče območne službe, do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 1. 6. 2014 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Če želite vam pomagamo, pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik in za vas bomo pripravili Ponudbo za usposabljanje. Ne izpustite priložnosti pomagati drugim in s tem tudi sebi 🙂 Pokličite nas!