Maribor, 01.10.2018

Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito

Na zavodu za zaposlovanje so danes, 1. oktobra 2018, zaradi izteka veljavnosti istoimenskega javnega povabila, objavili novo javno povabilo, ki bo osebam z

Program vam omogoča spoznavanje in usposabljanje kandidatov za konkretno delo in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Usposabljate lahko brezposelne osebe z mednarodno zaščito.

Spoznajte in usposobite osebe z mednarodno zaščito za konkretno delo

V programu sodelujete na podlagi javnega povabila.

 

Kaj vam omogoča?

Brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji, njihova znanja, veščine, spretnosti, delovne navade in odnos do dela.

Usposobite jih za predvideno delovno mesto in preverite, kako se vključujejo v vaše delovno okolje.

Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Po končanem usposabljanju se odločite glede njihove zaposlitve. Pri tem lahko izberete, katere kandidate boste zaposlili.

 

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

 

Kdo so lahko udeleženci?

Na usposabljanje na delovnem mestu vam napotimo osebe s priznano mednarodno zaščito, ki so prijavljene med brezposelnimi na Zavodu.

Kako se izvaja usposabljanje?

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelne osebe z mednarodno zaščito traja 6 mesecev. Poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. Udeleženci so v času usposabljanja še naprej prijavljeni pri nas.

Pred začetkom usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Udeleženca morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu in za morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z veljavno zakonodajo.

Usposabljanje mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovite kot delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v predpisanem obsegu, najmanj 40 ur na mesec. En mentor lahko hkrati usposablja enega udeleženca oziroma največ dva, če usposabljanje poteka na enakem ali podobnem delovnem mestu.

Usposabljanje traja praviloma 8 ur na dan in največ 5 dni v tednu, skladno s pogoji glede časovnega poteka, objavljenimi v javnem povabilu. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih.

Vsa usposabljanja morajo biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2020.

 

Katere stroške vam povrnemo?

Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi usposabljanja.

Povrnemo vam strošek za:

opravljen predhodni zdravniški pregled udeleženca in

izvedeno usposabljanje udeleženca, ki znaša 250 EUR na mesec. Za šestmesečno usposabljanje je to skupaj 1.500 EUR.

Samo dejansko nastali strošek za opravljen in plačan predhodni zdravniški pregled udeleženca vam povrnemo, če:

ste delodajalec iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu (SKIS),

se kandidat ni mogel vključiti ali zaradi negativne ocene predhodnega zdravniškega pregleda.

Upravičene stroške vam povrnemo na podlagi zahtevka, ki nam ga izstavite kot eRačun, in vseh zahtevanih dokazil o izvedenem usposabljanju.

 

Katere stroške povrnemo udeležencem?

Udeležencem usposabljanja lahko povrnemo naslednje upravičene stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:

Dodatek za prevoz – za vsak dan dejanske udeležbe na usposabljanju, za vsak kilometer razdalje od kraja bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer).

Dodatek za aktivnost – znaša 3,00 EUR, za prejemnike denarnega nadomestila pa 1,50 EUR, in sicer za vsako uro dejanske udeležbe na usposabljanju.

Udeležencem povrnemo stroške na podlagi dokazil, ki jih v pogodbenem roku zagotovite izvajalci usposabljanja (lista prisotnosti in evidenca ur mentorja).

 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da predložite ponudbo za usposabljanje brezposelnih na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež. Ponudbo oddate osebno ali po pošti v vložišče pristojne območne službe.

Pred oddajo ponudbe skupaj z vami ugotovimo, ali je predvideni program usposabljanja primeren za osebe z mednarodno zaščito, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 29. 11. 2019 do 12.00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Lahko oddate več ponudb, v posamezni ponudbi pa lahko predlagate eno ali več usposabljanj.

Kandidate lahko usposabljate na delovnem mestu in si povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja, če ste pred tem na podlagi javnega povabila z nami podpisali pogodbo o izvedbi usposabljanja za osebe z mednarodno zaščito. Sklepanje pogodb o izvedbi usposabljanja poteka najkasneje do 13. 12. 2019.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje – Javno povabilo

 

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si