Maribor, 12.09.2018

USTANOVITELJI

Socialno podjetje je poseben status, ki ga lahko ob izpolnjevanju pogojev iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – ZsocP-A pridobijo nepridobitne pravne osebe ( npr. društvo, zavod, ustanova), pa tudi gospodarske družbe, zadruge ali druge pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene izključno z namenom pridobivanja dobička.

OSNOVNI KAPITAL

Ni predpisan, vendar pa mora vloga za registracijo vključevati tudi dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja pravne osebe.

IME

V pravnem prometu mora socialno podjetje uporabljati svoj naziv ali ime s pripisom »socialno podjetje« ali okrajšavo »so.p.«.

Vir: eVEM

Za pomoč pri otvoritvi socialnega podjetja smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 051 348 410

email: simona.klancnik@interfin.si