Hrvaška je vaš izziv, naj vam pomagamo odpreti podjetje na Hrvaškem in sodelovati pri širjenju novih idej.

Pokličite tel:02/234 23 20 in svetovali vam bomo! Ne zamudite izredne priložnosti za vstop na nove trge.

HITRO.HR je storitev Vlade Republike Hrvaške namenjena hitrejši komunikaciji med državljani in poslovnimi subjekti ter državno upravo. HITRO.HR omogoča na enem mestu hitrejši in enostavnejši pristop do informacij in storitev.

Korak št. 1: Obisk HITRO.HR okenca 

Izbor imena podjetja in preveritev ali že obstaja družba s podobnim ali enakim imenom. Pri izbiri imena si lahko pomagate s spletno stranjo Ministrstva za pravosodje https://sudreg.pravosudje.hr

Prevzem dokumentacije:
– Prijava za vpis v sodni register (Obrazac prijave za upis Po)
– Prijava o začetku poslovanja zavezanca za plačevanje prispevkov (Tiskanica M-11P) ter prijava o začetku zavarovanja (Tiskanica M-1P) za potrebe Hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje)
– Prijava o zavezancu plačila prispevkov (Tiskanica 1), Prijava osnovnega zdravstvenega zavarovanja za zavarovano osebo (Tiskanica 2) ter Prijava    osnovnega zdravstvenega zavarovanja za družinske člane (Tiskanica 3).
– Prijava poslovnega subjekta (Obrazac RPS-1) in Prijava dejavnosti poslovnega subjekta (Obrazac RPS-2) za potrebe Državnega zavoda za statistiko.

Vsa potrebna vplačila se lahko izvedejo na HITRO.HR okencu.
– polog osnovnega kapitala,
– stroški vloge in izdaje določbe o vpisu v sodni register,
– stroški objave vpisa v register v uradnem listu Narodne novine,
– stroški notarja,
– Pristojbina Državnega zavoda za statistiko.

Korak št. 2: Obisk notarja

Prijavo za vpis v sodni register (Obrazac Po) ter nekatere priloge je potrebno overiti pri notarju. K notarju s seboj vzemite potni list. Prisotni morajo biti vsi ustanovitelji ter osebe, katerih podpise je potrebno overiti.

Pri notarju se overijo naslednji dokumenti:
– Prijava za vpis v sodni register (Obrazac Po)
– Ustanovitveni akt – družbena pogodba (morajo podpisati vsi ustanovitelji) ali izjava o ustanovitvi družbe (če družbo ustanavlja samo ena oseba)
– Izjava članov pooblaščenih za zastopanje družbe, da sprejemajo imenovanje.
– Odločbo o imenovanju članov uprave
– Podpis direktorja ali podpisi članov uprave
– Podpisi članov nadzornega sveta (če ga družba ima)
– Odločbo o imenovanju prokurista družbe (če ga ima)
– Podpis prokurista (če ga ima)
– Odločbo o določitvi naslova družbe.

Korak št. 3: Obisk HITRO.HR okenca

Prijavo za vpis v sodni register skupaj z vsemi potrebnimi prilogami vložite na HITRO.HR okencu.

Dokumentacija potrebna za vpis:
– Obrazec prijave za vpis v sodni register (Obrazac Po).
– Ustanovitveni akt – družbena pogodba ali izjava o ustanovitvi družbe
– Odločbo o imenovanju članov uprave
– Seznam ustanoviteljev družbe
– Seznam članov pooblaščenih za zastopanje družbe
– Izjave članov pooblaščenih za zastopanje družbe, da sprejemajo imenovanje.
– Podpis direktorja ali podpisi članov uprave
– Seznam članov nadzornega sveta (če ga družba ima)
– Podpisi članov nadzornega sveta (če ga družba ima)
– Odločbo o imenovanju prokurista družbe (če ga ima)
– Podpi prokurista (če ga ima)
– Odločbo o določitvi naslova družbe.
– Obrazložitev imena podjetja, če gre za tuje ime.
– Potrdilo o vplačilu ustanovitvenega pologa
– Dokazilo o plačani sodni pristojbini za vlogo in odločbo o vpisu i dokaz o plačanem predplačilu za stroške objavljanja vpisa v sodni register v Narodnih novinah.

Odločbo o vpisu v sodni register vam dostavi trgovsko sodišče. Po vpisu v sodni register je potrebno izdelati žig.

Korak št. 4: Obisk HITRO.HR okenca

Državni zavod za statistiko izda Obvestilo o razvrstitvi poslovnega subjekta po Nacionalni klasifikaciji dejavnosti, ki ga prevzamete na HITRO.HR okencu.
Po prejemu obvestila na HITRO.HR okencu ali banki odprete račun.

Za odpiranje računa potrebujete:
– odločbo o vpisu v sodni register (kopijo, izvirnik samo na uvid)
– Obvestilo o razvrstitvi (kopijo, izvirnik samo na uvid)
– Žig
– Potni list.

Prijavo o začetku poslovanja zavezanca za plačevanje prispevkov (Tiskanica M-11P) ter prijavo o začetku zavarovanja (Tiskanica M-1P) lahko predate na okencu Hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje v FINI (v roku 15 dni od začetka poslovanja).

M-11P
– odločbo o vpisu v sodni register (kopijo, izvirnik samo na uvid)
– Obvestilo o razvrstitvi (kopijo, izvirnik samo vpogled)
– Podpisni karton
– Žig

M-1P
– Pogodba o zaposlitvi
– delovna knjižica
– potni list
– delovno dovoljenje za tuje državljane

Prijavo o zavezancu plačila prispevkov (Tiskanica 1), Prijavo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za zavarovano osebo (Tiskanica 2) ter Prijavo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za družinske člane (Tiskanica 3) lahko predate na okencu Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje v FINI (v roku 15 dni od začetka poslovanja). Potrebujete:

– odločbo o vpisu v sodni register (kopijo, izvirnik samo na uvid)
– Obvestilo o razvrstitvi (kopijo, izvirnik samo na uvid)
– Prijava (kopija obrazcev M-11P ter M-1P)
– Dokazilo o prebivališču (potrdilo policije)
– Pogodbo o zaposlitvi.

Po vpisu v sodni register ter register Državnega zavoda za statistiko, je potrebno prijaviti družbo davčni pravi, pristojni glede na sedež družbe zaradi vpisa v register davčnih zavezancev za davek na dobiček ter DDV.

Pokličite zdaj tel:02/234 23 20 Simona Klančnik