Maribor, 12.09.2018

Status socialnega podjetja (so.p.) lahko pridobijo različne pravne osebe kot so to društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava, ki ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki.

Glavni namen socialnega podjetništva je trajno opravljanje dejavnosti in se lahko ustanovi z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela, kar je tudi javni interes (opravljanje dejavnosti v javnem interesu).

Dejavniki, ki predstavljajo lastnosti socialnega podjetja so:

Pogoji za ustanovitev socialnega podjetja so določeni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – ZsocP-A in zakonodajo, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe.

Za spodbujanje socialnega podjetništva so na voljo javni razpisi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoCilji javnih razpisov so krepitev družbene solidarnosti in povezanosti, spodbujanje sodelovanja ljudi, krepitev sposobnosti družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbujanje socialne inovacije, zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvijanje novih možnosti zaposlovanja, zagotavljanje dodatnih delovnih mest ter socialne vključenosti in poklicne (re)integracije ranljivih skupin na trgu dela.

Pravni akt, ki določa osnovno ureditev socialnega podjetja je statut. Je temeljni dokument njegovega delovanja, ki določa pravice in obveznosti organov in članov podjetja ter strukturo in ureditev podjetja.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za pomoč pri otvoritvi socialnega podjetja smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 051 348 410

email: simona.klancnik@interfin.si