Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009
1. UVOD

Na podlagi 199. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost lahko države članice v posebnih primerih določijo prejemnika dobav kot osebo, ki je dolžna plačati in obračunati davek na dodano vrednost (mehanizem obrnjene davčne obveznosti, v angleškem jeziku »reverse charge mechanism«). Takšen ukrep poenostavlja pravila in preprečuje davčne utaje in izogibanje plačilu davka v določenih sektorjih in pri določenih vrstah transakcij. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1B (Uradni list RS, št. 85/2009, z dne 30. 10. 2009) je določba prenesena v nov 76.a člen ZDDV-1, podrobnejša pravila o izvajanju tega člena pa so vključena v nov 127.a člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 105/09, z dne 21. 12. 2009).

Davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, ki dobavljajo blago in storitve iz 76.a člena ZDDV-1, opisane pod točko 2 tega pojasnila, morajo upoštevati, da se pri teh dobavah uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti. Prav tako morajo davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, ki so prejemniki teh dobav vedeti, da morajo obračunati in plačati DDV namesto dobaviteljev blaga in storitev.

Davčni zavezanci, ki opravljajo dobave blaga ali storitev iz 76.a člena, morajo v roku 30 dni od prve dobave obvestiti davčni organ o začetku opravljanja teh dobav.

2. OPRAVLJENE STORITVE IN DOBAVE BLAGA, ZA KATERE SE UPORABI MEHANIZEM OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI

Pravilo obrnjene davčne obveznosti se uporablja za:

*določene storitve v gradbenem sektorju;
*storitve najemanja osebja v zvezi z opravljanjem storitev v gradbenem sektorju;
*dobave zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil opcijo obdavčitve v skladu s 45. členom ZDDV-1;
*dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1.

V nadaljevanju so predstavljeni primeri posameznih storitev in dobav blaga, pri katerih se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

VIR:DAVČNI URAD RS